Isterra Slovensko s.r.o.

Štefánikova trieda 3, Nitra

Mgr. Katarína Dikáczová
vedúca predaja
Mobil: + 421 948 65 55 69
E-mail: katarina.dikaczova@isterra-seeds.com
www.isterra-seeds.com

Isterra Central Europe

1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

Katarina DIKÁCZOVÁ
Sales & Marketing Manager
Mobil: +421 948 65 55 69 E-mail: katarina.dikaczova@isterra-seeds.com