Spoločnosť Isterra je prítomná v nasledujúcich krajinách

v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku, v Bulharsku a v krajinách bývalej Juhoslávie (v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, v Kosove, Macedónsku, Čiernej Hore, v Srbsku a Slovinsku).

Výber odrody

Spoločnosť Isterra v roku 2012 v Maďarsku založila šľachtiteľskú  stanicu,  ktorej  úlohou  je  šľachtenie odrôd,  ktoré  by  v  čo  najväčšej  miere  vyhoveli skutočným požiadavkám trhu. Túto činnosť vykonáva v  spolupráci  s  materskou  spoločnosť  Florimond Desprez.

Isterra okrem osiva obilnín rozširuje svoju ponuku aj o ďalšie druhy, medzi inými o hybridy repky olejnej. Pre dosiahnutie najvyššej kvality našich produktov okrem iných  spolupracujeme  aj  so  štátnymi  skúšobnými stanicami.

Hlavnou úlohou je zabezpečenie množenia a predaj vyšľachtených odrôd - predovšetkym spoločnosťou FLORIMOND DESPREZ - už spomenutých plodín.

Obchodná politika spoločnosti je založená na dvoch pilieroch:

  • v rámci materskej spoločnosti: úzka spolupráca so sesterskými spoločnosťami (Axereal Hungary a Boortmalt) v predaji osiva a odkúpení komodít (sladovníckeho jačmeňa, ozimnej pšenice),
  • predaj na voľnom trhu za pomoci distribútorov, integrátorov a osivárskych firiem.

Spoločnosť Isterra sa snaží narábať so svojim osivom v uzavretom systéme, a teda množenie a produkcia
prebiehajú v úzkom partnerskom kruhu pod prísnym dozorom, čím sa zabezpečí jeho kvalita a správne
spracovanie, balenie.

Florimond Desprez je nezávislou rodinnou spoločnosťou, ktorá existuje na francúzskom trhu už takmer 200 rokov a patrí medzi popredných šľachtiteľských firiem na svete. Jej aktivity zahŕňajú šľachtenie, produkciu a uvádzanie na trh osív cukrovej repy, obilnín, repky ozimnej a bôbovitých rastlín. Je významným hráčom na trhu s osivami v Európe i na svete.

Odrody vyšľachtené spoločnosťou Florimond Desprez sa dôkladne skúmajú a selektujú pod odlišnými klimatickými a geografickými podmienkami po celom svete, v rôznych štátoch tak, aby na konci vznikli odrody najviac výkonné a prispôsobené pre daný kraj.

Axéréal je francúzske poľnohospodársko-priemyselné družstvo združujúce viac ako 13 000 poľnohospodárov v oblasti južne od Paríža až po stredné Francúzsko. So svojimi 3400 zamestnancami a pobočkami v západnej Európe (vo Francúzsku, Belgicku, Veľkej Británie) a v strednej Európe, je jedným z kľúčových hráčov v obchode s obilím na európskom a stredomorskom trhu.

Spoločnosť na stredoeurópskom trhu pôsobí už dlhé roky, aj vďaka svojim sladovniam v Maďarsku (Boortmalt) a v Chorvátsku (PPK). Prostredníctvom spoločnosti Axereal Hungary je aj významným účastníkom medzinárodného trhu s osivom a komoditami.