Ozimná pšenica

Tvrdá pšenica

  • Štátne odrodové skúšky
  • Maloparcelkové pokusy

Ozimný jačmeň

Jarná pšenica

  • Štátne odrodové skúšky
  • Maloparcelkové pokusy

Tritikále

  • Štátne odrodové skúšky
  • Maloparcelkové pokusy

Jarný jačmeň

Hrach