AGROTECHNIKAI AJÁNLÁSOK A SIKERES SZÓJATERMESZTÉSHEZ

Milyen sortávolsággal és tőszámmal vessük a szójáinkat?

Az EU országaiban ebben az évben jelentősen nőtt a szója vetésterülete, ezzel hosszú idő óta először elérte az 1 millió hektárt. Sajnos ez a tendencia nem jellemző hazánkra. 2021-ben alig
63 ezer hektáron vetettek szóját. A betakarítás befejeződött, az országos termésátlag 2,6 t/ha szinten alakult. Az aszály sújtotta az egész országot, de még is adódtak jelentős különbségek.
A legnagyobb kárt a Közép-Dunántúl és a Dél Alföld régióiban szenvedték el. Sajnos még a Dél-Dunántúlon sem érték el a 3 tonnás átlagot. Az aszályra nem tudunk megoldást, de a negatív hatásokat átgondolt agrotechnikai megoldásokkal lehet csökkenteni. Ebben az évben a kísérleteinkben a szója tenyészterületére helyeztük a hangsúlyt. Három eltérő tenyészidejű fajtánknál vizsgáltuk a tőszám és a sortávolság kapcsolatát. Ezeket az eredményeket felhasználva tudunk fajtaspecifikus ajánlásokat tenni.

A kísérletet Bólyban végeztük, a tábla az idei átlagnál több csapadékot kapott, ennek is köszönhető, hogy a legkisebb termés is 4 t/ha volt, a legnagyobb termés viszont meghaladta az
5,7 t/hektárt.

liberator-1.jpg

A vizsgált fajták közül az ES Liberator igen korai szója eredményei az alábbiak szerint alakultak.

kep2.jpg

A sortávolságot a (00) ES Liberator fajtánál 12,5-25-50 cm-nél vizsgáltuk, ezt kombináltuk 500-550-600 ezer vetett mag mennyiséggel. A csíra %-ot is figyelembe véve a valós termő tőszám átlagosan 10 %-kal kevesebb, tehát 450-500-540 ezer tőről beszélhetünk hektáronként. Ami jól látszik, hogy a 25 cm-es sortávolságnál a legmagasabb a termés, ezen belül a két nagyobb tőszámnál már nem mérhető különbség. Az igen korai fajtánál az 50 cm-es sortávolság egyértelmű termés csökkenést okozott. A betakarítás szeptember 7-én történt, és minden parcella 10 % nedvesség tartalom alatt maradt. A víz % nőtt a sortávolság növelésével, de itt a tőtávolság jelentősen csökkent, ami más tenyészterületet is jelentett.

kep3.jpg

A Radiosát 12,5-25-50 cm sortávon és 450-500-550 ezres magmennyiségnél teszteltük.
A Radiosa korai fajtánk adta a kísérletben a legnagyobb termést, itt is a 25 cm-es sortávolság jelentett előnyt, de a Liberatorral szemben már a 100 ezer mag/ha termő tőszámmal kevesebb - az 500 ezer mag/hektárral – vetett parcella eredménye a legnagyobb.

kep4.jpg

A Radiosa korai (0) fajta, de kiváló bokrosodó képességgel rendelkezik. Az 500 ezerrel vetett terület több, mint 500 kg terméstöbbletet eredményezett az 550 ezerrel vetett parcellához képest. A fajta betakarítása szeptember 26-án történt. A legnagyobb mért nedvesség tartalom így is csak 11,9% volt.

kep5.jpg
A leghosszabb tenyészidejű szójánk az ES Generator középérésű, nagy vegetatív tömeggel is rendelkező, elágazó fajta. A vizsgált sortávolság 25-50 cm, a vetett mag darabszám 450-500-550 ezer volt.

kep6.jpg

Várakozásunkkal ellentétben itt is a 25 cm-es sortávolság eredményezte a legnagyobb termést.
A vetett ideális mag darabszám 500-550 ezer volt. A nedvesség tartalmak a nagyobb 50 cm-es sortávnál itt már alacsonyabbak voltak. A betakarítás deszikkálás nélkül október 1-én történt. Október 10-én több területen, nagyüzemi táblákon 15%-os víztartalommal vágták ezt a középérésű fajtát is.

Minden fajtánál megállapítható, hogy a 25 cm-es sortávolság jelentős terméstöbbletet eredményezett az 50 cm sortávolsággal szemben. Az ES Liberatornál (00) 800 kg-ot, a Radiosa (0) esetében a legnagyobb 1200 kg-ot, míg a középérésű ES Generator (1) fajtánál a legkevesebb 700 kg/ha-t. Ez a fajta a nagyon jelentős bokrosodó képességének köszönhetően jobban kitöltötte a teret. Fontos kiemelni, hogy ezek egy év, a 2021. év adatai. Ezekre az eredményekre szolgálhat magyarázatul az is, hogy a 25 cm-es sortávolságnál a kelés és a kezdeti fejlődés sokkal egyenletesebb volt, mint a többi esetében. Az itt ismertetett eredmények viszont egyértelműen alátámasztják a fajtáknál tett egyedi ajánlásainkat. Keresse részletes ajánlatunkat a https://isterra-seeds.com/szoja oldalainkon.

 

Virágné Pintér Gabriella,
kereskedelmi vezető

 

www.isterra-seeds.com